صنایع سنگ جواد

تولید و فرآوری تخصصی

درباره مــا

صنعت سنگ مردان سخت میخواهد!

موسس سنگبری جواد حاج نعمت الله روح اللهی است. مردی خستگی ناپذیر و البته خوش صحبت. وقتی اطرافیان از سختی کار صحبت میکنند در جواب یک جمله معروف دارد:

“صنعت سنگ مردان سخت میخواهد!”

کارش را از نوجوانی شروع کرده است با شاگردی در کنار دست استادکاران سنگ کاری. اما گویا جذابیت های عرصه تولید و فرآوری سنگ های ساختمانی او را مجذوب خود می سازد… 

1
سال سابقه فعالیت در صنعت سنگ

انتخاب بی نظیر برادران روح اللهی

هر آنچه که از یک سنگ نما انتظار دارید...

10

کد پرفروش از

تراورتن ارس

مجموعه سنگبری جواد سنگ تراورتن ارس را در 35 دسته مختلف سورت بندی کرده است. 10 نمونه از معروف ترین دسته ها در ادامه آمده است: